top of page
Wat onze Trialoog-huizen zeggen

Trialoog zorgt ervoor dat je huis mee evolueert in het kader van nieuwe/andere verwachtingen en noden van de bewoners, familie, medewerkers en de overheid. Ook in tijden van arbeidsschaarste willen wij hier blijven op inzetten, blijven nadenken over dàt wat er echt toe doet voor onze bewoners, hun families en onze medewerkers.

Door samen met andere voorzieningen in communicatie te gaan, kom je tot nieuwe inzichten of ideeën om problemen binnen de eigen voorziening aan te pakken. Het feit dat je met twee van dezelfde voorziening kan deelnemen i zeker een meerwaarde, waarbij het ook nog een extra meerwaarde is als iemand van het beleid deelneemt. 

Wij zijn alvast ingeschreven voor het vervolg van Trialoog. We vinden deze tijdsinvestering de moeite waard! Lees meer

Lees meer.... 

Vicky Saveyn en Eline Vandermeulen, WZC De Samaritaan

Wat ons betreft, we zouden meteen opnieuw instappen.

Want Trialoog zorgt voor een mindshift in de organisatie, die heel veel mooie dingen teweeg brengt zowel voor bewoners, familie en medewerkers.

Het mooie is dat er geen standaard benadering bestaat, ieder doet de trialoog op zijn manier die het best past bij de eigen organisatie.

Het hoeft niet groots te zijn, in tegendeel wij zijn gestart met kleine alledaagse dingen.

De rest komt spontaan vanzelf als gevolg van het vorige.

Het kost geen extra energie enkel, een constante aandacht voor een dialoog in trialoog, samen zetten we dingen in beweging.

 

Het is stilaan bouwen aan openheid, vertrouwen en goede communicatie met bewoner en familie, de medewerkers en het wzc, samen zoeken naar het haalbare en werkbare.

Wij ervaren Trialoog als een manier van werken die kan bijdragen tot alledaagse geluk van de bewoner en familie met als gevolg dat ook het werkgeluk en de motivatie van onze medewerkers verhoogt.

Het is een bouwwerk dat klein begint en stilaan in het DNA van de hele organisatie sluipt. 

 

Het volgen van de projectgroep verrijkt de ideeën.

Het was een constante uitwisseling van het trialoog- proces in de eigen organisatie, gebaseerd op de praktijkbenadering met een snuifje theorie die de aanpak duidt en verrijkt.

groeten

Patrick Claes, Huize Sint Anna, Lanaken

TRIALOOG … we zijn gestart met nieuwsgierigheid, goesting ook, want aandacht hebben
voor bewoners, familie én medewerkers is iets waar we achter staan en hoe het in onze visie
beschreven is. Maar het is niet omdat het in onze visie staat, dat we dit ook steeds in de
praktijk doen. Door in te stappen in het project trialoog maken we mensen op alle niveaus in
het huis bewust van het belang van communicatie, transparantie en iedereen betrekken in
de organisatie van het WZC. We evolueren stap-voor-stap naar een trialoog-mindset, durven
regels in vraag stellen, erkennen wat bewoners én familie kunnen bijdragen aan de werking,
we hebben meer oog voor talenten van medewerkers en denken samen na hoe we van het
WZC een plek kunnen maken waar bewoners zich thuis voelen, familie graag naartoe komt
en medewerkers met goesting komen werken.

Hilde Vanderveken, WZC Heilig Hart, Grimbergen

“ Altijd zijn er talloze redenen om zaken vooruit te schuiven. Om initiatieven uit te stellen die er voor kunnen zorgen dat het operationele in het gedrang komt. Ook ikzelf worstelde met die gedachte toen ik de uitnodiging van trialoog in de mailbox kreeg. Dat we toen besloten om toch te springen hebben we ons niet beklaagd. De overdachte graduele opbouw onder vakkundige begeleiding heeft er voor gezorgd dat de kans op status quo in het WZC onbestaande was. Een enthousiast team van collega’s zorgt er nog dagelijks voor dat de stem van de bewoner, van de familie en van de werknemers  luider weerklinkt.  Ik durf overtuigd te stellen dat we het geluk van onze bewoners noemenswaardig hebben vergroot. Kortom, ik kan elk WZC van harte aanraden om mee te stappen in dit ambitieuze project. “

Jan Van Assche, WZC De Vlietoever, Bornem

Monoloog

Dialoog

Trialoog : spreken en luisteren naar alle betrokken partijen.
Doen we dat al niet?
Jawel, we doen dat !
Wij dachten dat ook. Tot we instapten in de pilootgroep van “Trialoog”.
Onder begeleiding van Inge en Annemie kwamen we er stap voor stap achter dat we nóg meer
konden doen. Dat we nóg meer konden bereiken met onze medewerkers, teams,…
In een ongedwongen sfeer met ruimte voor interactie, fouten maken, … krijg we effectieve
handvaten hoe je er op de werkvloer mee aan de slag kan gaan.
Ieder op zijn manier, op zijn tempo, met vallen en opstaan, ruimte voor talloze vragen die met alle
geduld worden besproken, op maat van de eigen organisatie.
Fijn is dat je altijd zaken kan oppikken van je collega’s.
Annemie en Inge zorgen voor een veilige omgeving waar openheid is voor iedereen.
Het geeft me een ontzettend trots gevoel dat wanneer er nu een ‘probleem’ aankaart w binnen ons
WZC de medewerkers als antwoord geven : “Els, dat gaan we oplossen in trialoog. We gaan dat
bespreken met onze bewoners en zijn familie en dan kunnen we verder kijken wat we doen.”.

Els Panis, Huize SInt Anna, Lanaken

bottom of page