top of page
Waarom Trialoog het allemaal in zich heeft
 

Het schuift hard in de wereld van de zorg. En niet minder bij de woonzorgcentra. De manier van denken over wat er nodig is om ook deze levensfase bij ouderen de moeite waard te maken, is op een keerpunt gekomen. Begrippen als regie, verbondenheid en betekenisvolheid komen voorop in het vizier te staan. En het belangrijkste woord is SAMEN.

SAMEN staat voor de trialoog bewoner, familie en medewerker. Elk heeft zijn onvervangbare en unieke rol te spelen. De bewoner is uiteraard de persoon waarrond het allemaal draait. De familie maakt deel uit van het bewoner’systeem’ en heeft – meer dan we ooit zullen kunnen vatten- invloed op het welbevinden van de bewoner. Een goede familieband zorgt voor een gelukkige bewoner. De medewerker springt in het gat waar zorg en omkadering nodig is die het familiesysteem alleen niet meer kan bolwerken. Het woonzorgcentrum is dus aanvullend en niet vervangend zoals het decennia lang is aangevoeld en uitgewerkt.

Ook in de laatste levensfase kan er voluit worden geleefd. Dat betekent dat mensen aan het roer willen staan van hun leven en beslissingen willen kunnen nemen. Dat betekent dat men betekenis wil vinden in de dingen die men doet. Dat betekent dat men contacten wil en verbonden wil blijven. Dat betekent dat men zeker nog een waardevol familieleven wil hebben…  De opdracht van een woonzorgcentrum is om een rijke leefomgeving te zijn waar dit alles realiteit kan worden.

Jarenlang dachten we dat we dit konden bereiken door vraaggestuurd te werken. We vragen u wat u belangrijk vindt en gaan dat dan proberen te verwezenlijken. We kwamen vaak van een (te) kale reis thuis. Vraaggestuurd werken zet de bewoner en familie in een consumentenrol en het woonzorgcentrum in een wurggreep. Want je kan nooit goed doen voor iedereen. Bovendien blijven consumenten vaak op hun honger zitten.

Het antwoord vinden we in de relatiegestuurde participatieve werking. Met alle partners aan tafel ontwerpen we de wereld van vandaag en morgen en samen gaan we die ook tot uitvoering brengen. Bewoners en familie worden actoren in dit verhaal. Ze nemen mee verantwoordelijkheid op. Niet alleen kom je zo inhoudelijk tot meer begrepen en gedragen beslissingen. Deze rol geeft de actoren ook meteen de regie, de betekenisvolheid en de verbondenheid die ze zoeken, ook aan medewerkers. Het woonzorgcentrum wordt een gedragen gemeenschap van partners.

Dit gaat dus over wonen en leven met zorg. Dit gaat over samen in trialoog aan dat leven bouwen, ieder vanuit zijn rol, dag na dag samen. Dit gaat over relatiegestuurd aan de slag gaan. 

Dit  gaat over hoe we kunnen evolueren naar zo’n cultuur, over trialogeren dat een dagdagelijks werkwoord wordt. Dit  gaat over in partnerschap bouwen aan elke dag… omdat ze de laatste kan zijn.

Onze visie vatten we dan ook kort samen in :

 

TRIALOOG = SAMEN ACTIEF LEVEN MAKEN

 

Download hier een korte brochure

bottom of page