Stap mee in het Trialoog- netwerk

Onze piloten formuleren het heel duidelijk: Trialoog = de toekomst. Het voelt goed, het werkt goed en het is het antwoord op vele uitdagingen waar we voor staan. In deze brochure lees je meer over wat een Trialoog-werking inhoudt. 

Onze goesting is groot: 

In 2025 hebben 250 woonzorgcentra een Trialoog-werking! Dat is de ambitie en de grote droom! Tegen dan willen we een goed vertakt netwerk van Trialoog-woonzorgcentra hebben, die mekaar ondersteunen en van mekaar leren. Tegen dan willen we een positiever beeld in de maatschappij hebben van wat het leven in een woonzorgcentrum kan betekenen voor bewoners én hun familie én de medewerkers. Tegen dan is Trialoog een mindset.


Vandaag hebben we - na 8 maanden aan de slag met de 10 pilootvoorzieningen - helder wat er nodig is om in huis aan Trialoog te kunnen werken. Tijd om dit te delen met meer woonzorgcentra. Tot eind 2023 hebben we middelen om aan verminderde prijs meer huizen in het netwerk op te nemen. 

De bedoeling is dat u een Trialoogwerking gestalte geeft in uw woonzorgcentrum. Om dat mogelijk te maken, combineren we groepsleren met online ondersteuning:

 

Groepsleren:

- een vijfdaags leertraject  waarin u alle elementen, vaardigheden én mindset meekrijgt om aan de slag te gaan. We kiezen resoluut voor groepsleren. De uitwisseling met andere woonzorgcentra is ontzettend verrijkend. Dat hebben de piloten ons bevestigd. 

Dit wordt gevolgd door:

- Ondersteuning in een trialoognetwerk dat 4 keer per jaar onder begeleiding samenkomt. Tot eind 2023 maakt u hier deel van uit. Daarna kan u dat lidmaatschap hernieuwen...

 

Online ondersteuning

Bovendien wordt u tijdens die hele periode online ondersteund over de voortgang van de weg naar meer Trialoog in uw huis. 

Om optimale slagkracht te hebben verwachten we dat 2 personen uit het woonzorgcentrum aan het traject deelnemen. Minstens 1 daarvan heeft een directiemandaat zodat wat je in huis doet ook echt beleid kan worden en gedragen wordt. 

Tegen het einde van het project (december 2023) verwachten we tevens een goed gevulde website met gereedschap en inspiratie te hebben. Misschien hoort een boek ook tot de mogelijkheden. En uiteraard zetten we de netwerken na de projectperiode gewoon verder.

Wil u meedoen en deel gaan uitmaken van het Trialoognetwerk in Vlaanderen? 

In het najaar 2022 starten we een eerste reeks op:

Vijfdaagse met als start een residentiële tweedaagse in Nieuwpoort: 20 en 21 oktober, gevolgd door telkens een dag in       november, december 2022 en januari 2023 (data afhankelijk van regio)

-  In maart, juni, september en december 2023 hebben we netwerkbijeenkomsten (4 dagen) 

-  U kan bovendien rekenen op digitale opvolgingsmomenten.

We vragen een bijdrage in de onkosten die dankzij de projectmiddelen sterk gereduceerd is.

Zo betaalt u voor 9 dagen begeleiding in groep en online ondersteuning 700 € per persoon (logiekosten inbegrepen)

Geïnteresseerd? Schrijf hier in.