top of page
Master Class Wonen en leven in Trialoog

NIEUWE OPROEP!

De woonzorgcentra die al deelnamen formuleren het heel duidelijk: Trialoog = de toekomst. Het voelt goed, het werkt goed en het is het antwoord op vele uitdagingen waar we voor staan. In deze brochure lees je meer over wat een Trialoog-werking inhoudt. 


Vandaag hebben we - na 2 jaar aan de slag met 25 voorzieningen - helder wat er nodig is om in huis aan Trialoog te kunnen werken. Tijd om dit te delen met meer woonzorgcentra. We lanceren een nieuwe oproep om met meer huizen met Trialoog aan de slag te laten gaan.  

De bedoeling is dat u een Trialoogwerking gestalte geeft in uw woonzorgcentrum. Om dat mogelijk te maken, combineren we groepsleren met online ondersteuning:

 

Groepsleren:

- Master Class: een tweedaagse gevolgd door drie terugkeerdagen  waarin u alle elementen, vaardigheden én mindset meekrijgt om aan de slag te gaan. We kiezen resoluut voor groepsleren. De uitwisseling met andere woonzorgcentra is ontzettend verrijkend. Dat hebben de deelnemers ons bevestigd. 

Dit wordt gevolgd door:

- Ondersteuning in een trialoognetwerk dat 4 keer per jaar onder begeleiding samenkomt. Op het einde van de Master Class kiest u of u hier lid van wordt.

Online ondersteuning

Bovendien wordt u tijdens die hele periode online ondersteund over de voortgang van de weg naar meer Trialoog in uw huis. 

Om optimale slagkracht te hebben verwachten we dat 2 personen uit het woonzorgcentrum aan het traject deelnemen. Minstens 1 daarvan heeft een directiemandaat zodat wat je in huis doet ook echt beleid kan worden en gedragen wordt. 

Wil u meedoen en deel gaan uitmaken van het Trialoognetwerk in Vlaanderen? 

In het voorjaar 2024 starten we een volgende reeks op:

Tweedaagse in Nieuwpoort: 14 en 15 maart 2024, gevolgd door 3 terugkeerdagen: 19 april, 17 mei, 14 juni 2024

 

We vragen een bijdrage in de onkosten die dankzij de projectmiddelen sterk gereduceerd is.

Zo betaalt u voor de 5 dagen Master Class en online ondersteuning 550 € per persoon (logiekosten inbegrepen)

Geïnteresseerd? Schrijf hier in.

bottom of page