top of page
Logo Trialoog met underscore.jpg
VERBINDING IN

'Verbinding in Trialoog'  wil werken aan een optimale relatie tussen familie, bewoner en woonzorgcentrum. We streven ernaar dat vertrouwen, openheid en goede communicatie een evidentie worden.

Trialoog

Januari 2024:

We starten een nieuwe periode van uitbouw van Trialoog.  Naast het versterken van woonzorgcentra om aan de Trialoog in huis gestalte te geven (er zijn er al meer dan 90, met de woonleefwijzerperiode bijgerekend), zullen we evenens inzetten op samenwerking met het onderwijs, op het publiek maken van handvatten en hulpmiddelen, op het integreren van het gedachtengoed in de beleidswerking van het woonzorgcentrum. Hou ons in de gaten.. 

 

 

December 2023:

30 voorzieningen zijn al met Trialoog in zee gegaan.  Enthousiasme is er zeker; Ondanks dat het moeilijke tijden zijn, brengt Trialoog dynamiek en geloof in de waarde van echte participatie. De opgedane know how werd opgetekend in een tekst die we in 2024 zullen publiceren. 

 

Juni 2022:

De pilootvoorzieningen zijn aan de slag om in hun huizen - elk op eigen wijze - meer Trialoog te laten groeien. Het is nu tijd voor de derde fase waarin meer woonzorgcentra kunnen participeren. 

Oktober 2021:

We hebben - na de bevraging van de woonzorgsector en op basis van onze ervaring met woonleefwijzer - een idee wat er nodig is om tot trialoog te komen. Het is tijd om dit uit te testen. We gaan van start met 10 pilootvoorzieningen. 

Januari 2021:

We starten met een nieuw project: Trialoog in het woonzorgcentrum. We gaan eerst de sector bevragen op hun ervaring met het vertrouwen in huis tussen de partners Bewoner- familie - medewerkers. 

Over Trialoog
Logo Trialoog met underscore.jpg
Over dit traject

Het uitgangspunt van de Trialoog is een constructieve en vertrouwensvolle relatie tussen bewoners, familie en medewerkers. Het is een relatie waar verbondenheid en wederkerigheid centraal staan en waarbinnen eenieder zich (h)erkend en gewaardeerd voelt. 

Dit project wil woonzorgcentra op weg helpen naar een goede Trialoog met bewoners en familie. 

We doen dat in drie fasen:

1. 2021: info verzamelen over hoe de relaties nu lopen en wat er nodig is voor een goede Trialoog. Op basis hiervan doen we een voorzet naar een versterking van die Trialoog.

2. 2022: een aantal pilootvoorzieningen proberen dit traject uit. Het traject wordt bijgestuurd en  geoptimaliseerd.

3. vanaf najaar 2022: Meer woonzorgcentra krijgen de kans om in dit traject te stappen. 

Partners
80232.jpg
Logo Trialoog met underscore.jpg
Partners

Het 'Trialoog-project' is ontstaan uit Woonleefwijzer.be

en wordt door dezelfde partners ondersteund. 

Logo's initiatiefnemers.jpg
Hou me op de hoogte
Logo Trialoog met underscore.jpg
Hou me op de hoogte
Ik ben

Bedankt voor de inzending!

Logo Trialoog met underscore.jpg
Verspreid dit mee
Logo Trialoog met underscore.jpg
bottom of page