top of page
Logo Trialoog met underscore.jpg
VERBINDING IN

'Verbinding in Trialoog'  wil werken aan een optimale relatie tussen familie, bewoner en woonzorgcentrum. We streven ernaar dat vertrouwen, openheid en goede communicatie een evidentie worden.

Trialoog

Logo Trialoog met underscore.jpg

Juni 2022:

De pilootvoorzieningen zijn aan de slag om in hun huizen - elk op eigen wijze - meer Trialoog te laten groeien. Het is nu tijd voor de derde fase waarin meer woonzorgcentra kunnen participeren. 

Over Trialoog
Over dit project

Het uitgangspunt van de Trialoog is een constructieve en vertrouwensvolle relatie tussen bewoners, familie en medewerkers. Het is een relatie waar verbondenheid en wederkerigheid centraal staan en waarbinnen eenieder zich (h)erkend en gewaardeerd voelt. 

Dit project wil woonzorgcentra op weg helpen naar een goede Trialoog met bewoners en familie. 

We doen dat in drie fasen:

1. 2021: info verzamelen over hoe de relaties nu lopen en wat er nodig is voor een goede Trialoog. Op basis hiervan doen we een voorzet naar een versterking van die Trialoog.

2. 2022: een aantal pilootvoorzieningen proberen dit traject uit. Het traject wordt bijgestuurd en  geoptimaliseerd.

3. vanaf najaar 2022: Meer woonzorgcentra krijgen de kans om in dit traject te stappen. 

Partners
80232.jpg
Logo Trialoog met underscore.jpg
Partners

Het 'Trialoog-project' is ontstaan uit Woonleefwijzer.be

en wordt door dezelfde partners ondersteund. 

Logo's initiatiefnemers.jpg
Hou me op de hoogte
Logo Trialoog met underscore.jpg
Hou me op de hoogte
Ik ben

Bedankt voor de inzending!

Logo Trialoog met underscore.jpg
Verspreid dit mee
Logo Trialoog met underscore.jpg
bottom of page