top of page
Pilootvoorzieningen gezocht

Het is altijd moeilijk en jammer: 30 kandidaten voor 10 plaatsen. 

We moesten dus selecteren. En dat hebben we gedaan. Hoewel elke kandidaat het absoluut waard was om deel te nemen, hebben we gezocht naar een mooie mix van grootte, doelgroep, provincie, ervaring en koepel. Het is immers de bedoeling een traject te maken dat respresentatief kan zijn voor iedereen.. 

Er zijn 10 pilootvoorzieningen geselecteerd. Je hoort snel meer. 

bottom of page