top of page
Een goede Trialoog

Het werd doorheen de bevraging en de gesprekkken duidelijker wat Trialoog betekent.
 

Trialoog=

Balans
in rollen tussen drie partners: bewoner, familie en woonzorgcentrum. Balans wil niet zeggen dat iedereen evenveel in te brengen heeft. Eerder wel dat ieder tevreden is met zijn rol in het geheel. Dit uitgangspunt geeft aan dat regie over die balans bij eenieder ligt en dat goede Trialoog niet voor iedereen hetzelfde is.

Vertrouwen
Er is een goede Trialoog als er vertrouwen is tussen de partners. Vertrouwen komt er niet zomaar door in mekaars ogen te kijken. Vertrouwen kan er meteen zijn, kan moeten groeien of kan beschaamd worden. Vertrouwen is een resultaat.

Werkwoord
Aan een goede Trialoog moet je werken. Door er samen aan te werken, bouw je relatie op en groeit vertrouwen. Het is ieders verantwoordelijkheid om het te laten werken, niet enkel van het woonzorgcentrum

Middel tot
Uiteindelijk is een goede trialoog een middel tot geluk voor de bewoner. Dat is uiteindelijk wat van tel is. De bewoner blijft ten alle tijden centraal staan. Familie betrekken dient om de bewoner te omringen. Het is fantastisch als de familie doorheen een betere trialoog zelf ook tot groei en betekenisvolheid kan komen, maar primaire zorg en focus blijft hij de bewoner liggen.
 

Drie niveaus

  • Individuele trialoog van de bewoner met zijn familie en de medewerkers.

  • Groepstrialoog. Binnen de leefgroep/afdeling vormt zich een ‘huishouden’, sfeer, leefwereld.

  • Organisatietrialoog: de bewoners, familie en het woonzorgcentrum maken samen organisatie en bouwen toekomst op.

Koptekst 1

bottom of page